חידוש רישיון

  • הצהרת בריאות חתומה ע"י רופא
  • לשלם את האגרה
  • להוריד את הטפסים לחידוש רישיון
  • תעודה מזהה
  • אקדח ושתי מחסניות

הכשרת רעינון

  • לוודא קבלת sms או מכתב בדואר לביצוע הכשרת רענון (לא למחוק את ההודעת sms)
  • תעודה מזהה
  • אקדח ושתי מחסניות

ירי חופשי

  • להגיע בזמן הנקוב לירי חופשי
לא תתאפשר כניסה למטווח עם סנדלים/כפכפים הכניסה למטווח עם נעליים סגורות בלבד.